Bilaga 1: Kurslista

Magisterprogram, tillämpad logistik (TTILM), Utbildningsplan för kull HT2016

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.