Utbildningens omfattning och innehåll

Magisterprogram, tillämpad logistik (TTILM), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2016-05-25
Godkänd: 2016-05-25

Magisterutbildningen Tillämpad logistik omfattar 60 högskolepoäng vilket i normal studietakt motsvarar 1 års heltidsstudier (2 terminer)

Utbildningen bedrivs på avancerad nivå.

Undervisningen sker i huvudsak på svenska. Vissa kurser och kursmoment kan undervisas på engelska.