Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML2111 Distributionssystem 7,5 hp 7,5
ML2114 Logistikutveckling 7,5 hp 7,5
ML2112 Produktionslogistik 7,5 hp 7,5
ML2113 Styrning av försörjningskedjor 7,5 hp 7,5
HM2000 Logistikens rättsliga omvärld 7,5 hp 7,5
ML201X Examensarbete inom tillämpad logistik, avancerad nivå 15,0 hp 7,5 7,5
HM2007 Ledarskap och organisation 7,5 hp 7,5