Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM)

Välj utbildningsplan. Oftast överensstämmer kull med den termin då studierna påbörjades vid programmet.