Årskurs 1

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Minst en av de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och 2 ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp 3,0 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2440 Bioinformatik och biostatistik 7,0 hp 7,0
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 6,0 3,0
DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp 5,5 2,0
SD2611 Aerodynamisk utformning av flygplan 9,0 hp 4,0 5,0
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp 7,5
BB2300 Beräkningskemi 7,5 hp 7,5
DN2230 Snabba numeriska algoritmer för storskaliga problem 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6,0 hp 6,0
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp 7,5
SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7,5 hp 7,5
SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
DN2223 Problem inom beräkningsvetenskap 3,0 hp 1,0 2,0
DN2295 Projektkurs i beräkningsteknik 7,5 hp 3,7 3,8
DN2297 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik 6,0 hp 3,0 3,0
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp 7,5
SF2852 Optimal styrteori 7,5 hp 7,5
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 hp 7,5
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 hp 5,0
DN2274 Elektromagnetiska beräkningar 7,5 hp
DN2275 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp
DN2281 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer 7,5 hp
MH2426 Kvantmekaniska datorberäkningar för nanosystem 7,5 hp
SF2972 Spelteori 7,5 hp

Inriktningar

Av de villkorligt valfria kurserna ska SF2943 eller SF2950 + SF2975 eller SF2980 läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7,5 hp 7,5
SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp 7,5
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp 7,5

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp 7,5
SF2852 Optimal styrteori 7,5 hp 7,5