Årskurs 2

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 hp 7,5
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 hp 7,5

Av de villkorligt valfria kurserna ska SF2943 eller SF2950 och SF2975 eller SF2980 läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp 7,5

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 hp 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp 7,5

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 hp 7,5