Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Minst en av de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och 2 ska läsas.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2440 Bioinformatik och biostatistik 7,0 hp 7,0
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 hp 7,5
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 6,0 3,0
DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp 4,0 3,5
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp 7,5
BB2300 Beräkningskemi 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 hp 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp 7,5
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6,0 hp 6,0
SD2611 Aerodynamisk utformning av flygplan 9,0 hp

Inriktningar

Spår, beräkningsmatematik (COMA)

Kurser (COMA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 hp 7,5
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 hp 7,5

Spår, finansiell matematik (FMIA)

Kurser (FMIA)

Av de villkorligt valfria kurserna ska SF2943 eller SF2950 och SF2975 eller SF2980 läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp 7,5

Spår, matematisk statistik (MASA)

Kurser (MASA)

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 hp 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp 7,5

Spår, optimeringslära och systemteknik (OPSA)

Kurser (OPSA)

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 hp 7,5