Årskurs 2

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kursen/kurserna kan läsas antingen i årskurs 1 eller 2.

Notera att på grund av överlapp kan man inte välja både SF2935 och DD2421.


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 7,5 7,5
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 7,5
SF2852 Optimal styrteori 7,5 7,5
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 7,5
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 7,5
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 7,5
DD2358 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 4,0 3,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 6,0 3,0
BB2280 Molekylär modellering 7,5 7,5
BB2300 Beräkningskemi 7,5 7,5
BB2441 Bioinformatik 7,5 7,5
SF1811 Optimeringslära 6,0 6,0
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 7,5

Inriktningar

Spår, beräkningsmatematik (COMA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 7,5
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 7,5

Spår, finansiell matematik (FMIA)

Minst en villkorligt valfri kurs ur varje årskurs ska läsas, dvs SF2943 eller SF2930 samt SF2975 eller SF2980.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2975 Finansiella derivat 7,5 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 7,5

Spår, optimeringslära och systemteknik (OPSA)

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas utöver den av SF2812, SF2832 och SF2863 som redan valts bland de villkorligt valfria kurserna i basblocket.


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2852 Optimal styrteori 7,5 7,5
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 7,5

Spår, statistisk inlärning och dataanalys (SIDA)

Minst en villkorligt valfri kurs ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2956 Topologisk dataanalys 7,5 7,5
SF2957 Statistisk maskininlärning 7,5 7,5