Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2018-04-03
Godkänd: 2018-04-03

Masterprogrammet i tillämpad matematik och beräkningsmatematik är ett tvåårigt (120 högskolepoäng) masterprogram på avancerad nivå. Undervisningsspråket är engelska. Programmet består av en grundläggande del som följs av fyra spår: (i) matematisk statistik, (ii) finansiell matematik, (iii) beräkningsmatematik, och (iiii) optimeringslära och systemteori. Kurserna i den grundläggande delen är obligatoriska och värda 30 högskolepoäng. För att få tillräckligt djup i ett spår, krävs att studenten slutför kurser värda ungefär (högst) 30 högskolepoäng bland profilkurserna för spåret ifråga.