Årskurs 1

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas. Kursen/kurserna kan läsas antingen i årskurs 1 eller 2.

Notera att på grund av överlapp kan man inte välja både SF2935 och DD2421.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp 3,0 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
SF2561 Finita elementmetoden 7,5 hp 7,5
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 hp 7,5
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 hp 7,5
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp 7,5
SF2956 Topologisk dataanalys 7,5 hp 7,5
SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp 7,5
DD2358 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp 4,0 3,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 6,0 3,0
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 7,5 hp 3,5 4,0
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp 7,5
BB2300 Beräkningskemi 7,5 hp 7,5
BB2441 Bioinformatik 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 hp 7,5
SF2957 Statistisk maskininlärning 7,5 hp 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp 7,5
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp 7,5
SF2971 Martingaler och stokastiska integraler 7,5 hp 7,5
SF2972 Spelteori 7,5 hp 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp 3,7 3,8
SF2522 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer 7,5 hp 4,0 3,5
SF2566 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik 6,0 hp 3,0 3,0
SF2567 Projektkurs i beräkningsteknik 7,5 hp 3,7 3,8
SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 hp 3,0 4,5
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp 7,5
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp 7,5
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 hp 7,5
SG2224 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 hp 5,0

Inriktningar

Minst en villkorligt valfri kurs ur varje årskurs ska läsas, dvs SF2943 eller SF2930 samt SF2975 eller SF2980.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp 7,5
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 hp 7,5

Minst 3 av de villkorligt valfria kurserna på spåret ska läsas utöver den av SF2812, SF2832 och SF2863 som redan valts bland de villkorligt valfria kurserna i basblocket.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp 7,5

Spåret ersätter det gamla i matematisk statistik från kull H17.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 hp 7,5