Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (16,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG2302 Sommarskola i urban mobilitet 3,0 hp Avancerad nivå
AK2038 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (samhällsvetenskap) Ersätter AH2178 7,5 hp Avancerad nivå
ME2752 Utmaningsdrivet projekt i urban mobilitet, del 2 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser ska väljas en av följande;

P2 -  ME2053 eller ME2092 eller ME2094

P2 -  AH2174 eller AH2102 eller AG2116 eller AG2144 

P3-P4 -  AH203X eller AH222X