Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, teknisk materialvetenskap (TTMVM), Utbildningsplan för kull HT2010

Senast ändrad: 2011-03-10
Godkänd: 2011-03-11

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 år heltidsstudier. Utbildningen är i huvudsak på avancerad nivå.

Utbildningen har tre spår.

Spår 1:  Industriell Materialteknik (Industrial Materials,
Spår 2:  Materialteknik (Materials Science and Engineering),. Detta spår har två specialiseringar, ett mot Materials Processing med kursstart vårtermin, ett mot Materials and Process Design med kursstart hösttermin.
Spår 3: Industriell materialteknik (Industrial Materials) är en del av “The Nordic International Masters Platform (NIMP)”.

De kurser som ingår i respektive spår finns i bilaga 1.

Undervisningen ges på engelska.