Årskurs 2

Masterprogram, teknisk materialvetenskap (TTMVM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1 eller åk 2


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD2380 Korrosion och ytskydd
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2
7,5 hp 7,5
MH2280 Simulering och modellering inom materialens processteknologi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2
6,0 hp 6,0
MH2045 Energi- och materialhållbarhet
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2
6,0 hp 3,0 3,0
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2
6,0 hp 3,0 3,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2
6,0 hp 6,0
MH2044 Avancerad kurs i Processvetenskap
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2
12,0 hp

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015.

Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1 eller åk 2


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD2380 Korrosion och ytskydd
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2
7,5 hp 7,5
MH2280 Simulering och modellering inom materialens processteknologi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2
6,0 hp 6,0
MH2045 Energi- och materialhållbarhet
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2
6,0 hp 3,0 3,0
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2
6,0 hp 3,0 3,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2
6,0 hp 6,0
MH2044 Avancerad kurs i Processvetenskap
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna måste läsas i åk 1 eller åk 2
12,0 hp

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1 eller åk 2

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2281 Metal Forming 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2280 Simulering och modellering inom materialens processteknologi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1 eller åk 2
6,0 hp 6,0
MH2045 Energi- och materialhållbarhet
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1 eller åk 2
6,0 hp 3,0 3,0
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1 eller åk
6,0 hp 3,0 3,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1 eller åk
6,0 hp 6,0