Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, industriell materialteknik (IMTA)

Kurser (IMTA)

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
MH2039 Processteknik 6,0 hp 6,0
MH2040 Tillämpad termodynamik och kinetik, del 1 6,0 hp 6,0
MH2041 Tillämpad termodynamik och kinetik, del 2 6,0 hp 6,0
MH2042 Verktygslåda för simulering och modellering 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH2252 Gjutningens processteknologi Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2281 Metal Forming Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2100 Pulvermetallurgi Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2000 Experimentella metoder Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2048 Avancerad kurs i materialdesign Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 9,0 hp 3,0 6,0
MH2049 Avancerad kurs i processvetenskap Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 9,0 hp 5,5 3,5
MH2046 Kvantmetallurgi Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2601 Förbränning i industriella processer Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0

Spår, materials design (MDNA)

Kurser (MDNA)

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.

En av kurserna MH2040 och MH2041 är obligatorisk och den andra villkorligt valfri.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH2029 Processmetallurgi 6,0 hp 6,0
MH2038 Mikro- och nanostrukturer i material 6,0 hp 6,0
MH2032 Materials mekaniska egenskaper 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH2252 Gjutningens processteknologi Minst 30 hp måste väljas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2281 Metal Forming Minst 30 hp måste väljas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2040 Tillämpad termodynamik och kinetik, del 1 En av kurserna MH2040/MH2041 är obligatorisk och den andra villkorligt valfri 6,0 hp 6,0
MH2041 Tillämpad termodynamik och kinetik, del 2 En av kurserna MH2040/MH2041 är obligatorisk och den andra villkorligt valfri 6,0 hp 6,0
MH2100 Pulvermetallurgi Minst 30 hp måste väljas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2000 Experimentella metoder Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2048 Avancerad kurs i materialdesign Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 9,0 hp 3,0 6,0
MH2049 Avancerad kurs i processvetenskap Minst 30 hp måste väljas i åk 1-2. 9,0 hp 5,5 3,5
MH2042 Verktygslåda för simulering och modellering Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2300 Funktionella material Minst 30 hp måste väljas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2601 Förbränning i industriella processer Minst 30 hp måste väljas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0

Spår, materialens processteknologi (MPTA)

Kurser (MPTA)

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH2252 Gjutningens processteknologi 6,0 hp 6,0
MH2281 Metal Forming 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp 6,0
MH2042 Verktygslåda för simulering och modellering 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH2039 Processteknik Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2032 Materials mekaniska egenskaper Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2100 Pulvermetallurgi Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2000 Experimentella metoder Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2601 Förbränning i industriella processer Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0