Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, industriell materialteknik (IMTA)

Kurser (IMTA)

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp.

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD2380 Korrosion och ytskydd Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 7,5 hp 7,5
ME2016 Project Management: Leadership and Control Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2280 Simulering och modellering inom materialens processteknologi Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2281 Metal Forming Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2045 Energi- och materialhållbarhet Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp 3,0 3,0
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp 2,0 4,0
MF2046 Produktinnovation Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2501 Ekonomisk processanalys och strategi Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0

Spår, materials design (MDNA)

Kurser (MDNA)

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp.

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH2280 Simulering och modellering inom materialens processteknologi Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2281 Metal Forming Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2045 Energi- och materialhållbarhet Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp 3,0 3,0
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp 2,0 4,0
MF2046 Produktinnovation Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2501 Ekonomisk processanalys och strategi Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp 6,0

Spår, materialens processteknologi (MPTA)

Kurser (MPTA)

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp.

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH2045 Energi- och materialhållbarhet Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp
MH2280 Simulering och modellering inom materialens processteknologi Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp
MH2504 Industriella metallurgiska processer Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp