Årskurs 2

Masterprogram, teknisk materialvetenskap (TTMVM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp.

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD2380 Korrosion och ytskydd
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
7,5 hp 7,5
ME2016 Project Management: Leadership and Control
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2280 Simulering och modellering inom materialens processteknologi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2281 Metal Forming
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2045 Energi- och materialhållbarhet
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 3,0 3,0
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 2,0 4,0
MF2046 Produktinnovation
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2501 Ekonomisk processanalys och strategi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp.

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2280 Simulering och modellering inom materialens processteknologi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2281 Metal Forming
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2045 Energi- och materialhållbarhet
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 3,0 3,0
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 2,0 4,0
MF2046 Produktinnovation
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2501 Ekonomisk processanalys och strategi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp.

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2045 Energi- och materialhållbarhet
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp
MH2280 Simulering och modellering inom materialens processteknologi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp
MH2504 Industriella metallurgiska processer
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp