Spår, industriell materialteknik (IMTA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2000 Experimentella metoder Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2046 Kvantmetallurgi Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2048 Avancerad kurs i materialdesign Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 9,0 hp Avancerad nivå
MH2049 Avancerad kurs i processvetenskap Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 9,0 hp Avancerad nivå
MH2100 Pulvermetallurgi Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2252 Gjutningens processteknologi Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2281 Metal Forming Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2601 Förbränning i industriella processer Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KD2380 Korrosion och ytskydd Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 7,5 hp Avancerad nivå
ME2016 Project Management: Leadership and Control Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MF2046 Produktinnovation Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2045 Energi- och materialhållbarhet Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2280 Simulering och modellering inom materialens processteknologi Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2281 Metal Forming Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2501 Ekonomisk processanalys och strategi Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2504 Industriella metallurgiska processer Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp.

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.

Spår, materials design (MDNA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MH2029 Processmetallurgi 6,0 hp Avancerad nivå
MH2032 Materials mekaniska egenskaper 6,0 hp Avancerad nivå
MH2038 Mikro- och nanostrukturer i material 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MH2000 Experimentella metoder Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2040 Tillämpad termodynamik och kinetik, del 1 En av kurserna MH2040/MH2041 är obligatorisk och den andra villkorligt valfri 6,0 hp Avancerad nivå
MH2041 Tillämpad termodynamik och kinetik, del 2 En av kurserna MH2040/MH2041 är obligatorisk och den andra villkorligt valfri 6,0 hp Avancerad nivå
MH2042 Verktygslåda för simulering och modellering Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2048 Avancerad kurs i materialdesign Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2. 9,0 hp Avancerad nivå
MH2049 Avancerad kurs i processvetenskap Minst 30 hp måste väljas i åk 1-2. 9,0 hp Avancerad nivå
MH2100 Pulvermetallurgi Minst 30 hp måste väljas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2252 Gjutningens processteknologi Minst 30 hp måste väljas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2281 Metal Forming Minst 30 hp måste väljas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2300 Funktionella material Minst 30 hp måste väljas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2601 Förbränning i industriella processer Minst 30 hp måste väljas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.

En av kurserna MH2040 och MH2041 är obligatorisk och den andra villkorligt valfri.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2046 Produktinnovation Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2045 Energi- och materialhållbarhet Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2280 Simulering och modellering inom materialens processteknologi Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2281 Metal Forming Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2501 Ekonomisk processanalys och strategi Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2504 Industriella metallurgiska processer Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp.

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.

Spår, materialens processteknologi (MPTA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MH2042 Verktygslåda för simulering och modellering 6,0 hp Avancerad nivå
MH2252 Gjutningens processteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
MH2281 Metal Forming 6,0 hp Avancerad nivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MH2000 Experimentella metoder Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2032 Materials mekaniska egenskaper Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2039 Processteknik Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2100 Pulvermetallurgi Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2601 Förbränning i industriella processer Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MH2045 Energi- och materialhållbarhet Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2280 Simulering och modellering inom materialens processteknologi Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå
MH2504 Industriella metallurgiska processer Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2. 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp.

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.