Årskurs 2

Masterprogram, teknisk materialvetenskap (TTMVM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD2380 Korrosion och ytskydd
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
7,5 hp 7,5
ME2016 Project Management: Leadership and Control
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2280 Simulering och modellering inom materialens processteknologi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2281 Metal Forming
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2045 Energi- och materialhållbarhet
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 3,0 3,0
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 2,0 4,0
MF2046 Produktinnovation
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2501 Ekonomisk processanalys och strategi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp.

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2281 Metal Forming
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2045 Energi- och materialhållbarhet
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 3,0 3,0
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 2,0 4,0
MF2046 Produktinnovation
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2
6,0 hp 6,0
MH2501 Ekonomisk processanalys och strategi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
6,0 hp 6,0

Minst 30hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.

Villkorligt valfri är även:

MH2051 Circular economy for materials processing, 7,5hp (p.1)

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2045 Energi- och materialhållbarhet 6,0 hp 3,0 3,0
MH202X Examensarbete inom material och processdesign, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2016 Project Management: Leadership and Control
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2
6,0 hp 6,0
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2
6,0 hp 2,0 4,0
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2
7,5 hp 7,5
MF2046 Produktinnovation
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2
6,0 hp 6,0
MH2501 Ekonomisk processanalys och strategi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2
6,0 hp 6,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2
6,0 hp 6,0