Årskurs 2

Masterprogram, teknisk materialvetenskap (TTMVM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD2380 Korrosion och ytskydd
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
51420 7,5 hp 7,5
ME2016 Project Management: Leadership and Control
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
50441 6,0 hp 6,0
MF2046 Produktinnovation
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
50177 6,0 hp 6,0
MH2281 Metal Forming
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
51238 6,0 hp 6,0
MH2045 Energi- och materialhållbarhet
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
51237 6,0 hp 3,0 3,0
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
51240 6,0 hp 2,0 4,0
MH2046 Kvantmetallurgi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
51241 6,0 hp 6,0
MH2501 Ekonomisk processanalys och strategi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
51242 6,0 hp 6,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
51245 6,0 hp 6,0

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp.

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 50408 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2046 Produktinnovation
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
50177 6,0 hp 6,0
MH2281 Metal Forming
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
51238 6,0 hp 6,0
MH2045 Energi- och materialhållbarhet
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
51237 6,0 hp 3,0 3,0
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
51240 6,0 hp 2,0 4,0
MH2046 Kvantmetallurgi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
51241 6,0 hp 6,0
MH2501 Ekonomisk processanalys och strategi
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
51242 6,0 hp 6,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer
Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska läsas i åk 1-2.
51245 6,0 hp 6,0

Minst 30 hp av de villkorligt valfria kurserna ska väljas i åk 1-2.

Obligatoriskt: Examensarbete på avancerad nivå 30 hp.

 

 

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MH2045 Energi- och materialhållbarhet 51237 6,0 hp 3,0 3,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2016 Project Management: Leadership and Control 50441 6,0 hp 6,0
MF2046 Produktinnovation 50177 6,0 hp 6,0
MH2051 Cirkulär ekonomi för materialprocesser 52002 7,5 hp 7,5
MH2450 Internationellt seminarium inom materialprocesser 51240 6,0 hp 2,0 4,0
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 50759 7,5 hp 7,5
MH2501 Ekonomisk processanalys och strategi 51242 6,0 hp 6,0
MH2504 Industriella metallurgiska processer 51245 6,0 hp 6,0