Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, teknisk materialvetenskap (TTMVM), Utbildningsplan för kull HT2019

Spår, industriell materialteknik (IMTA)

Spår, materials design (MDNA)

Spår, hållbara material (SUMA)