Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, teknisk materialvetenskap (TTMVM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2019-12-11
Godkänd: 2019-12-13

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 år heltidsstudier. Utbildningen är på avancerad nivå och sker på engelska.

Läsåret 2019/2020 har utbildningen följande spår som leder till masterexamen.
Spår 1: Industriell materialteknik (Industrial Materials)
Spår 2: Materials design (Materials and Process Design)
Spår 3: Hållbar materialteknik (Sustainable Materials)

De kurser som ingår i respektive spår finns i bilaga 1.

Val av spår görs i samband med programstart. Valet påverkas och styrs av studentens förkunskaper och profil på tidigare högskoleutbildning och bestäms i samråd med programansvarig. Ingen platsbegränsning.