Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, transportsystem (TTSYM), Utbildningsplan för kull HT2007

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Sju kurser är villkorligt valfria. Krav ar att välja fyra till sex kurser utav dessa. Två kurser kan väljas från andra relevanta masterprogram, vilka skall godkännas av programkoordinator innan kursstart.

Ett Examensarbetet väljs utifrån kurslistan.