Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, transportsystem (TTSYM), Utbildningsplan för kull HT2007

Senast ändrad: 2008-04-23
Godkänd: 2008-04-23

Programmet omfattar två år: tre terminer med kurser (90 högskolepoäng) och en termin med examensarbete (30 högskolepoäng). Utbildningen är på avancerad nivå. Kurslitteratur och övrigt undervisningsmaterial är på engelska, som också är undervisningsspråk. Programmet har för närvarande inga inriktningar.