Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2003 Teknik och etik Kan efter överenskommelse ersättas av någon av avdelningens andra etikkurser om 7,5hp 7,5 hp
AK1034 Filosofi i film 7,5 hp
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) alt AK2038 eller AK2040 7,5 hp
AK2038 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (samhällsvetenskap) alt AK2036 eller AK2040 7,5 hp
AK2040 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (beräkningsvetenskap) alt AK2036 eller AK2038 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK205X Examensarbete inom filosofi, avancerad nivå Examensarbetet ska i sin helhet utgöra en magisteruppsats i filosofi 15,0 hp
AK204X Examensarbete inom filosofi, avancerad nivå kan med fördel ha båda filosofiska och natur/teknikvetenskapliga moment, av vilka föregående ska utgöra minst hälften 30,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2001 Matematiken och verkligheten 7,5 hp
AK2002 God och dålig vetenskap 7,5 hp
AK2006 Informationsanalys 7,5 hp
AK2012 Individual fördjupningsuppgift i filosofi 7,5 hp
AK2019 Fortsättningskurs i etik 7,5 hp
AK2004 Riskfilosofi 7,5 hp
AK2010 Estetik och teknik 7,5 hp
AK2014 Beslutsteori 7,5 hp
AK2017 Introduktionskurs i forskningsetik kombineras med AK2018 3,0 hp
AK2018 Fortsättningskurs i forskningsetik kombineras med AK2017 4,5 hp