Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AD2810 Concepts and Tools in Urban Analysis 7,5 hp Avancerad nivå
AD2815 Public Places and Spaces 7,5 hp Avancerad nivå
AD2820 Structural Components in Urban Planning and Design 15,0 hp Avancerad nivå
AD2835 Stockholm Urban Lab II 7,5 hp Avancerad nivå
AG2108 Urban Theory, Advanced Course 7,5 hp Avancerad nivå
AG2109 Planning Theory, Advanced Course 7,5 hp Avancerad nivå
AG2123 Stockholm Urban Lab I 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AG2120 Social and Cultural Issues in Planning 7,5 hp Avancerad nivå
AG2147 Sustainable Urbanism and Green Metropolitan City Regions 7,5 hp Avancerad nivå
AG2501 Human Settlements and Housing 7,5 hp Avancerad nivå
AI2105 Urban and Regional Economics 7,5 hp Avancerad nivå