Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Rektor beslutar att från och med 2015-07-01 skall betygen godkänd (P) och underkänd (F) användas för examensarbeten.Student som påbörjat studier 2007-07-01 – 2015-06-30 kan anmäla att han/hon vill utföra examensarbete med betygsskala A-F. En sådan anmälan ska göras innan registrering görs på kursen och kursen påbörjas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AG2135 Utmaningar för storstadsregioner 7,5 hp 7,5
AG2186 Nordiska studio- att skapa urbana offentliga platser 7,5 hp 7,5
AG2182 Historier och samtida teorier om urbana formen - Grunderna i urbanismen 6,0 hp 6,0
AG2183 Studier av det offentliga livet och verktyg för stadsanalys 3,0 hp 3,0
AG2187 Avancerad urbanism studio- stadens urbana rum 6,0 hp 6,0
AG2184 Ny urbansociologi och miljöpsykologi för stadsutformning 6,0 hp 6,0
AG2185 Högre seminarier om studier av offentliga platser och urbana rum 3,0 hp 3,0
AG2188 Internationell placemaking studio- att tänka om det offentliga rummet 6,0 hp 6,0
AG218X Examensarbete inom urbana studier, avancerad nivå 15,0 hp 15,0