Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE2406 Forskningsmetod 3,0 hp 3,0
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp 4,5
AE2106 Projekt i vattensystemteknik 15,0 hp 7,5 7,5
AE211X Examensarbete inom grundvattenkemi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AE2102 Quantitative Hydrogeology 7,5 hp
AE2302 Vattenreningsprocesser och teknik 7,5 hp 7,5