Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE2103 Environmental Aquatic Chemistry 7,5 hp Avancerad nivå
AE2202 Dynamics of Environmental Systems 7,5 hp Avancerad nivå
AE2504 Water Governance 7,5 hp Avancerad nivå
AE2505 Vattensystem och geografisk information 7,5 hp Avancerad nivå
AE2608 Engineering Hydrology and Climate 7,5 hp Avancerad nivå
AE2706 Integrerad vattenförvaltning 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE2104 Miljömätning och monitoring 7,5 hp Avancerad nivå
AE2301 Water and Waste Handling 7,5 hp Avancerad nivå
AE2602 Applied Hydrology 7,5 hp Avancerad nivå
AE2609 Hydraulic Engineering Systems 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE2106 Projekt i vattensystemteknik 15,0 hp Avancerad nivå
AE2406 Forskningsmetod 3,0 hp Avancerad nivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AE2102 Quantitative Hydrogeology 7,5 hp Avancerad nivå
AE211X Examensarbete inom grundvattenkemi, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
AE2302 Vattenreningsprocesser och teknik 7,5 hp Avancerad nivå