Årskurs 2

Masterprogram, vattensystemteknik (TWSTM), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE2406 Forskningsmetod 3,0 hp 3,0
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp 4,5
AE2106 Projekt i vattensystemteknik 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AE2102 Quantitative Hydrogeology 7,5 hp 7,5
AE2302 Vattenreningsprocesser och teknik 7,5 hp 7,5
AE211X Examensarbete inom grundvattenkemi, avancerad nivå 30,0 hp