Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i datateknik (CDATE), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 6,0 3,0
ID2200 Operativsystem 6,0 3,0 3,0
SF1630 Diskret matematik 9,0 6,0 3,0
DD142X Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0 7,5 7,5
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik
En poäng i årskurs 3
6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1354 Modeller och simulering
En av kurserna DD1354 eller SF1626 ska läsas
6,0 6,0
SF1626 Flervariabelanalys
En av kurserna DD1354 eller SF1626 ska läsas
7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 4,0 2,0
DD2418 Språkteknologi 6,0 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 6,0
DT1130 Spektrala transformer 7,5 7,5
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system
Behörighetskrav för masterprogrammet i trådlösa system
6,0 6,0
ID2222 Datautvinning 7,5 7,5
IE1205 Digital design
Behörighetskrav för masterprogrammet i inbyggda system, spåret inbyggda plattformar
6,0 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Behörighetskrav för masterprogrammet i industriell ekonomi
6,0 6,0
DD1389 Internetprogrammering 6,0 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management
Behörighetskrav för masterprogrammet i industriell ekonomi
6,0 6,0
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 4,5 3,0
SF1634 Differentialekvationer II
Behörighetskrav föe masterprogrammet i tillämpad matematik och beräkningsmatematik
9,0 6,0 3,0
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 6,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 7,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 7,5 7,5
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system
Behörighetskrav för masterprogrammet i trådlösa system
6,0 6,0
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 7,5
IK1552 Internetteknik
Behörighetskrav för masterprogrammet i kommunikationssystem
7,5 7,5
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt
Behörighetskrav för masterprogrammet i industriell ekonomi
6,0 6,0
MF1035 Elektroteknik, media
Behörighetskrav för masterprogrammet i medicinsk teknik
6,0 6,0
SF1861 Optimeringslära 6,0 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 3,0
SK180N Inledande modern fysik
Behörighetskrav för masterprogrammet i medicinsk teknik
9,0

Inriktningar

Språkteknologi (STEK)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik
1 hp läses i årskurs 3; poängfördelning över perioderna: 0,1; 0,1; 0,2; 0,6
6,0 0,1 0,3 0,6 2,0
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 6,0 3,0
DD1361 Programmeringsparadigm 7,5 4,5 3,0
SF1630 Diskret matematik 9,0 6,0 3,0
AG1814 Hållbar utveckling för datateknik 6,0
DD143X Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0