Årskurs 1

Masterprogram, datalogi (TCSCM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Nedanstående kurser är obligatoriska för studerande från CTFYS och CINTE om man inte läst dem tidigare under sin utbildning:

- DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 hp eller DD2352 Algoritmer och komplexitet 7.5 hp
- SF1662 Diskret matematik 7,5, SF1610 Diskret matematik, 7,5 hp eller SF1679 Diskret matematik 7.5 hp

För studenter från CDATE kull H11 eller tidigare är kursen ID2200 Operativsystem 6 hp en obligatorisk kurs i masterprogrammet.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 50669 6,0 6,0
IK2218 Internets protokoll och principer 50677 6,0 6,0
DA2210 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 50647 6,0 1,5 4,5
DD2440 Avancerade algoritmer 50660 6,0 1,5 4,5
DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi
Ett poäng per läsår
50640 2,0 0,2 0,3 0,2 0,3
DD2395 Datasäkerhet 50946 6,0 6,0

Inriktningar

Spår, kognitiva system (CSCS)

Ett av delspåren ska väljas:

1 Datorseende och robotik

2 Konverserande system

Obligatoriska kurser delspår Datorseende och robotik:

DD2423 Bildbaserad och datorseende 7,5 hp

DD2424 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp

DD2425 Robotik och autonoma system, 7,5 hp

Obligatoriska kurser, delspår Konverserande system:

DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp

DT2xxx Projektkurs i kognitiva system

En av dessa kurser måste läsas:

DT2118 Igenkänning av tal och talare 7.5 hp

DT2112 Talteknologi 7,5 hp

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 61005 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2425 Robotik och autonoma system
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik
50671 9,0 3,5 5,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik
50670 7,5 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt
Obligatorisk för delspåret Konverserande system
50719 7,5 7,5
DT2112 Talteknologi
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande system
60526 7,5 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Obligatorisk för delspåret Datorseende och robotik
60502 7,5 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare
Villkorligt valfri för delspåret Konverserande systemVillkorligt valfri för delspåret Konverserande system
60528 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 50672 6,0 6,0
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 50847 7,5 7,5
EQ2340 Mönsterigenkänning 50792 7,5 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 50536 7,5 7,5
DD2418 Språkteknologi 50949 6,0 6,0
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 50642 7,5 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50644 6,0 6,0
DT1130 Spektrala transformer 50717 7,5 7,5
DT2410 Audioteknik 50802 7,5 7,5
EL2320 Tillämpad estimering 50014 7,5 7,5
SF1811 Optimeringslära 50619 6,0 6,0
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 60647 7,5 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60521 15,0 7,0 8,0
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60525 9,0 6,0 3,0

Spår, dataanalys (CSDA)

Ett av delspåren ska väljas:

1 Maskininlärning

2 Behandling av naturliga språk

3 Bioinformatik

Obligatoriska kurser delspår Maskininlärning:

DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp

DD2424 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp

Obligatoriska kurser, delspår Behandling av naturliga språk:

DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9 hp

DD2418 Språkteknologi, 6 hp

Obligatoriska kurser, delspår Bioinformatik:

SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 hp

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2421 Maskininlärning 61005 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori
Obligatorisk för delspåret Bioinformatik
50536 7,5 7,5
DD2404 Tillämpad bioinformatik
Obligatorisk för delspåret Bioinformatik
50641 7,5 7,5
DD2418 Språkteknologi
Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk
50949 6,0 6,0
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs
Obligatorisk för delspåret Maskininlärning
50642 7,5 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem
Obligatorisk för delspåret Behandling av naturliga språk
60525 9,0 6,0 3,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Obligatorisk för delspåret Maskininlärning
60502 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 50639 7,5 7,5
DD2429 Datorfotografi 50672 6,0 6,0
DD2425 Robotik och autonoma system 50671 9,0 3,5 5,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50670 7,5 7,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50644 6,0 6,0
EL2320 Tillämpad estimering 50014 7,5 7,5
SF1811 Optimeringslära 50619 6,0 6,0
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60483 6,0 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 60484 6,0 6,0
DT2112 Talteknologi 60526 7,5 7,5
DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 60521 15,0 7,0 8,0
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5

Spår, interaktionsdesign (CSID)

Spår, vetenskapliga beräkningar (CSSC)

Villkorligt valfria kurser (En av kurserna måste läsas):

DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6 hp

DD2257 Visualisering, 7.5 hp

DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp

Med reservation för ändringar.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2363 Vetenskapliga beräkningsmetoder 60683 7,5 7,5
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 60479 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering
En av kurserna DD2432, DD2257 eller DD2365 måste läsas
50639 7,5 7,5
DD2437 Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer
En av kurserna DD2437, DD2257 eller DD2365 måste läsas
60647 7,5 7,5
DD2365 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik
En av kurserna DD2432, DD2257 eller DD2365 måste läsas
60481 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EL2820 Modellering av dynamiska system 50776 7,5 7,5
SF2561 Finita elementmetoden 50622 7,5 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 50643 9,0 6,0 3,0
SF2565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 50623 7,5 3,5 4,0
BB2280 Molekylär modellering 50449 7,5 7,5
DD2421 Maskininlärning 61005 7,5 7,5
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 60495 7,5 7,5
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60483 6,0 6,0
DT2212 Musikakustik 60529 7,5 7,5
HL2008 Simuleringsmetoder i biomedicinsk teknik 60651 7,5 7,5
DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 60482 6,0 3,0 3,0
DD2401 Neurovetenskap 60480 7,5 7,5

Spår, programvaruteknik (CSST)

Obligatorisk kurs, årskurs 1:

DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder7,5 hp

Ett av delspåren ska väljas:

  1. Datasäkerhet
  2. Programspråk
  3. Programvaruteknik

Delspår Datasäkerhet

Obligatoriska kurser

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

DD2nnn Projektkurs i datasäkerhet, 7.5 hp

Minst en av kurserna;

DD2496 Integritetsskyddande tekniker, 7.5 credits

DD2460 Programvarusäkerhet, 7,5 hp

Delspår Programspråk:

Obligatoriska kurser:

DD2481 Principer i programspråk, 7,5 hp

DD2488 Kompilatorkonstruktion, 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser (minst 7,5 hp måste tas från nedanstående kurser):

DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 6,0 hp

DD2372 Automater och språk 6,0 hp

DD2457 Programsemantik och programanalys, 6,0  hp

Delspår Programvaruteknik:

Obligatoriska kurser:

DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp

DD2487 Storskalig programvaruutveckling 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser (minst en av följande kurser måste läsas):

DD2460 Programvarusäkerhet, 6,0 hp

DD2481 Principer för progamspråk, 7,5 hp

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder 60499 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2496 Integritetsskyddande tekniker
Villkorligt valfri för delspåret Datasäkerhet
51237 7,5 7,5
DD2488 Kompilatorkonstruktion
Obligatorisk för delspåret Programspråk
50664 9,0 4,5 4,5
DD2487 Storskalig programvaruutveckling
Obligatorisk för delspåret Programvaruteknik
50663 7,5 7,5
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar
Villkorligt valfri för delspåret Programspråk
60495 7,5 7,5
DD2459 Programvarutillförlitlighet
Obligatorisk för delspåret Programvarukonstruktion
60497 7,5 7,5
DD2448 Kryptografins grunder
Obligatorisk för delspåret Datasäkerhet
60496 7,5 3,0 4,5
DD2372 Automater och språk
Villkorligt valfri för delspåret Programspråk
60494 6,0 6,0
DD2460 Programvarusäkerhet
Villkorligt valfri för delspåret Datasäkerhet; Villkorligt valfri för delspåret Programvaruteknik
60498 7,5 7,5
DD2481 Principer för programspråk
Obligatorisk för delspåret Programspråk
60500 7,5 7,5
DD2457 Programsemantik och programanalys
Villkorligt valfri för delspåret Programspråk
6,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2458 Problemlösning och programmering under press 50662 9,0 4,5 4,5
EP2500 Säkra nätverkssystem
Datasäkert
50781 7,5 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs
Datasäkert
50782 7,5 7,5
DD1389 Internetprogrammering 60491 6,0 6,0
DD2421 Maskininlärning 61005 7,5 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem
Datasäkert
60603 7,5 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60031 7,5 7,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 60525 9,0 6,0 3,0

Spår, teoretisk datalogi (CSTC)

Obligatorisk kurs:

DD2nnn Individuell projektkurs i Teoretisk datalogi 7,5 hp

Ett av följande delspår ska väljas:

  1. Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi
  2. Formella Metoder och Semantik

Delspår Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi:

Obligatorisk kurs:

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser (en av kurserna ska läsas):

DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp

DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp

Delspår Formella metoder och Semantik:

Obligatorisk kurs:

DD2452 Forrmella metoder 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna ska läsas)

DD2372 Automater och språk 6,0 hp

DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp

DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

DD2445 Komplexitetsteori 7,5 hp

DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp

DD2459 Programvarutillförlitlighet 7,5 hp

DD2460 Programvarusäkerhet 7,5 hp

Minst en av följande matematikkurser måste läsas:

SF1677 Analysens grunder 7,5 hp

SF2741 Enumerativ kombinatorik 7,5 hp

SF2729 Grupper och ringar 7,5 hp

SF2723 Valda ämnen i matematik III 7,5 hp

SF2724 Valda ämnen i matematik IV 7,5 hp

SF2730 Valda ämnen i matematik V 7,5 hp

SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp

SF2972 Spelteori 7,5 hp

Rekommenderade kurser:

Kurser inom i princip vilket område som heslt inom matematiken som t.ex. kombinatorik, analys, sannolikhetsteori, logik, gruppteori, algebra etc.

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori
Villkorligt valfri matematikkurs
50536 7,5 7,5
DD2445 Komplexitetsteori
Villkorligt valfri för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
50661 7,5 4,0 3,5
SF1677 Analysens grunder
Villkorligt valfri matematikkurser
50599 7,5 4,0 3,5
DD2448 Kryptografins grunder
Obligatorisk för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
60496 7,5 3,0 4,5
DD2372 Automater och språk
Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
60494 6,0 6,0
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik
Villkorligt valfri matematikkurs
60410 7,5 7,5
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi
Villkorligt valfri för delspåret Algoritmer, Komplexitet och Kryptografi; Villkorligt valfri för delspåret Formella Metoder och Semantik
7,5
DD2452 Formella metoder
Obligatorisk för delspåret Formella Metoder och Semantik
7,5
SF2723 Valda ämnen i matematik III
Villkorligt valfri matematikkurs
7,5
SF2724 Valda ämnen i matematik IV
Villkorligt valfri matematikkurs
7,5
SF2729 Grupper och ringar
Villkorligt valfri matematikkurs
7,5
SF2730 Valda ämnen i matematik V
Villkorligt valfri matematikkurs
7,5
SF2741 Enumerativ kombinatorik
Villkorligt valfri matematikkurs
7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2458 Problemlösning och programmering under press 50662 9,0 4,5 4,5
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 50644 6,0 6,0
DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 60495 7,5 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60031 7,5 7,5
DD2450 Algoritmisk bioinformatik 6,0

Spår, visualisering och grafik (CSVG)

Obligatorisk kurs:

DD2nnn Avancerade områden inom Visualisering och Datorgrafik 6 hp

Minst 18 hp måste läsas ur de villkorligt valfria kurserna.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 60483 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 50639 7,5 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 50645 9,0 3,0 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 50646 6,0 6,0
DH2321 Informationsvisualisering 60484 6,0 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60485 6,0 6,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 50672 6,0 6,0
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 50847 7,5 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50670 7,5 7,5
DD2356 Metoder inom högprestandaberäkningar 60479 7,5 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 60502 7,5 7,5