Årskurs 1

Masterprogram, människa-datorinteraktion (THCIM), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 7,5
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 7,5
Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 4,5 3,0
DH2660 Haptik 6,0 6,0

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2660 Haptik 6,0 6,0
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 7,5
Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT2112 Talteknologi 7,5 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 4,5 3,0
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering 6,0 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 6,0

Med reservation för ändringar

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 7,5 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 6,0
Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 6,0
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 4,5 3,0
DH2660 Haptik 6,0 6,0