Årskurs 2

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista (TIDAB), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Inriktningar

Datornätverk (DDNB)

I samråd med programansvarig kan studenter som önskar läsa annan valbar kurs än de som listas i utbildningsplanen ansöka om detta. Detta gäller även kurser vid andra universitet (OBS! Söks via antagning.se). Om ansökan godkänns så tillgodoräknas avklarad kurs till studentens utbildningsplan.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II1302 Projekt och projektmetoder 7,5 7,5
IK1552 Internetteknik 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
LS1409 Engelska B1 - grundläggande grammatik och ordförråd 7,5 4,0 3,5
ID1019 Programmering II 7,5 7,5
II1351 Valbar specialisering 6,0 6,0
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 7,5

Programutveckling (DPUB)

Obligatoriskt att läsa en av kurserna II1302 Projekt och projektmetoder (åk 2, P4) eller IV1300 Programvaruteknik (åk 3, P1). Endast en av dessa skall läsas.

I samråd med programansvarig kan studenter som önskar läsa annan valbar kurs än de som listas i utbildningsplanen ansöka om detta. Detta gäller även kurser vid andra universitet (OBS! Söks via antagning.se). Om ansökan godkänns så tillgodoräknas avklarad kurs till studentens utbildningsplan.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID1019 Programmering II 7,5 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder
En av II1302 eller IV1300 (åk 3, P1) är obligatorisk.
7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
LS1409 Engelska B1 - grundläggande grammatik och ordförråd 7,5 4,0 3,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 6,0
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 7,5 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML 7,5 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 7,5