Årskurs 1

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Inriktningar

Spår, datalogi (CSCJ)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst två av de villkorligt valfria kurserna: DD2423, DD2424, DD2431, DD2432, DD2434, DD2440, DD2448, DD2471, DD2476, DH2323, DH2642 eller DT2112 ska väljas.
Följande kurser rekommenderas: SF1630 (ger förkunskaper för andra kurser), DD1352 och DD1387

Kursen DD2427 har utgått och ersatts av kursen DD2424 i period 4, vt-17. Anmälningskod 61085

Studerande som har för avsikt att ansöka om en generell masterexamen inom huvudområdet Datalogi måste välja minst tre villkorligt valfria kurser på avancerad nivå i datavetenskap.

Studerande som har för avsikt att ansöka om en masterexamen inom Industriell ekonomi måste välja minst två villkorligt valfria kurser på avancerad nivå i datavetenskap.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 3,0 3,0
DD1389 Internetprogrammering 6,0 6,0
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2431 Maskininlärning 6,0 6,0
DD2440 Avancerade algoritmer
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska väljas. Kräver SF1630 som förkunskaper
6,0 1,5 4,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 7,5
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 6,0
DT2112 Talteknologi 7,5 7,5
DD2448 Kryptografins grunder
Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska väljas. Kräver SF1630 som förkunskaper
7,5 3,0 4,5
DD2476 Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 6,0 3,0
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 4,5 3,0
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 6,0
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Ersätter DD2427
7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
Kräver SF1630 som förkunskaper
9,0 6,0 3,0
DD1387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 4,0 2,0
SF1630 Diskret matematik
Ger förkunskaper för kurserna DD1352, DD2440 och DD2448
9,0 6,0 3,0

Spår, effektiv energianvändning (EEAA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna MJ2437, MJ2411, EG2210, EG2220 eller ME2087 ska väljas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 3,0 3,0
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 4,0 5,0
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 6,0 6,0
MJ2141 Energisystem, modeller och scenarier 9,0 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2411 Förnybar energi 6,0 3,0 3,0
EG2210 Elmarknadsanalys 7,5 7,5
MJ2437 Modellering av energisystem - energianvändning 6,0 6,0
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader 7,5 7,5
ME2087 Energiföretagande 6,0 6,0

Spår, finansiell matematik (FMIB)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna ska läsas: SF2955, SF2972, SF2975 (årskurs 2), SF2970, SF2935 eller SF2832.

Angående SF2970 och SF2975: SF2970 ska läsas innan SF2975

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 7,5
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 3,0 3,0
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 6,0 6,0
SF2943 Tidsserieanalys 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 7,5
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 7,5
SF2970 Martingaler och stokastiska integraler 6,0 6,0
SF2972 Spelteori 7,5 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 7,5
SF2975 Finansiella derivat
SF2970 ska läsas innan SF2975
7,5

Spår, människa-datorinteraktion (HCIE)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna DH2642, DT2112, DH2660, DT2213, DH2321, DD2427 eller DD2423 ska väljas.

Kursen DD2427 har utgått och ersatts av kursen DD2424 i period 4, vt-17. Anmälningskod 61085

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 3,0 3,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 6,0
DT2112 Talteknologi 7,5 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 4,5 3,0
DH2660 Haptik 6,0 6,0
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science
Ersätter DD2427
7,5

Spår, hållbar kraftproduktion (HKPA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst en av de villkorligt valfria kurserna MJ2437, MJ2411, EG2220, EG2210 eller ME2087 ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 3,0 3,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 1,5 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 6,0 6,0
MJ2141 Energisystem, modeller och scenarier 9,0 4,5 4,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2411 Förnybar energi 6,0 3,0 3,0
EG2210 Elmarknadsanalys 7,5 7,5
EG2220 Elproduktion, miljö och marknader 7,5 7,5
ME2087 Energiföretagande 6,0 6,0
MJ2438 Modellering av energisystem - kraft och värme produktion 6,0 6,0

Spår, industriell bioteknik (IBTA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst två av de villkorligt valfria kurserna BB1300, BB2010, BB2330 och BB2450 ska läsas.

Om kursen BB1300 Odlingsteknologi väljs måste ytterligare en villkorligt valfri kurs läsas, d v s minst tre villkorligt valfria kurser väljs.
Inom ramen för det antal poäng som kan väljas valfritt på spår IBTA måste minst 6 hp vara en kurs på avancerad nivå antingen år 1 eller 2.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB1210 Rening av biomolekyler 6,0 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 3,0 3,0
BB1200 Analys av biomolekyler 6,0 6,0
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB2450 Cellfabriken 7,5 7,5
BB2010 Miljötoxikologi 9,0 4,5 4,5
BB1300 Odlingsteknologi 7,5 7,5
BB2330 Växtbioteknik 7,5 7,5

Spår, integrerad produktion (IPIB)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

En av de villkorligt valfria kurserna MG2020 eller MG2040 ska väljas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning 6,0 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 3,0 3,0
MG2028 Inte bara CAD-IT-verktyg i industriell produktframtagning 6,0 1,5 4,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MG2020 Modulindelning av produkter
* En av kurserna MG2020 eller MG2040 ska läsas.
6,0 6,0
MG2040 Monteringsteknik
* En av kurserna MG2020 eller MG2040 ska läsas.
6,0 6,0

Spår, medicinsk bioteknik (MBIA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst två av de villkorligt valfria kurserna BB2170, BB2290, BB2330, BB2470 och BB2510, ska väljas, så att kombinationen motsvarar minst 15 hp.

Inom ramen för det antal poäng som kan väljas valfritt på spår MBIA, måste minst 6 hp vara en kurs på avancerad nivå antingen år 1 eller 2.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB1210 Rening av biomolekyler 6,0 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 3,0 3,0
BB1200 Analys av biomolekyler 6,0 6,0
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 6,0
BB2510 Proteomik 6,0 6,0
BB2470 Genetik och genomik 10,0 5,0 5,0
BB2290 Molekylär biomedicin 7,5 7,5
BB2330 Växtbioteknik 7,5 7,5

Spår, mekatronisk produktutveckling (MPUA)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

* En av de villkorligt valfria kurserna MF2007 eller MF2044 ska väljas.

Kursen MF2079 kan läsas istället för MF2050, som startar i åk 2. För de studenter som ska läsa MF2079 påbörjas kursen i åk 1, period 4 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2030 Mekatronik allmän kurs 6,0 6,0
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 3,0 3,0
MF2042 Inbyggda system för Mekatronik, I 6,0 6,0
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning
* En av kurserna MF2007 eller MF2044 ska väljas.
9,0 9,0
MF2079 Mekatronik, ekonomi och ledarskap, utökad kurs
MF2079 kan läsas istället för MF2050 som startar i åk 2
18,0 3,0
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II
* En av kurserna MF2007 eller MF2044 ska väljas.
6,0 6,0

Spår, optimeringslära och systemteori (OSYT)

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi, 300 hp, sker inom ramen för masterprogrammet Industriell ekonomi - TIEMM (Industrial Engineering and Management).

Minst två av de villkorligt valfria kurserna SF2822, SF2842, SF2852, SF2942 och SF2955 ska väljas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ME2311 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6,0 3,0 3,0
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 7,5
ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation 12,0 6,0 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 7,5
SF2852 Optimal styrteori 7,5 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 7,5