Årskurs 1

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser, årskurs 1:

DM2573 Hållbarhet och medieteknik är obligatorisk för studenter antagna på CMETE.

För externt antagna masterstudenter som saknar en grundkurs i Människa-datoriteraktion i tidigare examen krävs även:

DH2xxx Människa-datorinteraktion, 3,0 hp

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 50847 7,5 7,5
DM2601 Medieteknologi och interaktionsdesign 50849 7,5 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 50827 3,0 1,5 1,5
DM2678 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 50841 4,0 0,5 0,5 0,5 0,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2573 Hållbarhet och medieteknik
Obligatorisk för civilingenjörsprogrammet i Medieteknik.
50838 7,5 7,5

Inriktningar

Spår, fysisk interaktionsdesign (FID)

En av följande kurser ska väljas:

DH2670 Haptisk, taktil och handgriplig interaktion, 7.5 hp

DH2xxx Människa-Robot Interaktion, 9 hp

MF2023 Industridesign, 6 hp

MF2031 Avancerad prototyframtagning

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50719 7,5 7,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 60621 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2031 Avancerad prototypframtagning 51150 6,0 6,0
DH2670 Haptisk, taktil och handgriplig interaktion 60646 7,5 7,5
MF2023 Industridesign 60898 6,0 6,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2561 Media management 50835 7,5 7,5
DD2425 Robotik och autonoma system 50671 9,0 3,5 5,5
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 50819 6,0 3,0 3,0
DH2655 Kooperativ IT-design 50828 9,0 4,5 4,5
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 50842 6,0 3,0 3,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 50817 6,0 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 50646 6,0 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 50832 7,5 7,5
DM2560 Media management, praktisk modul 50834 7,5 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 61025 7,5 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60639 7,5 7,5
DT2112 Talteknologi 60526 7,5 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60630 7,5 4,5 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 60640 7,5 3,8 3,7
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60628 7,5 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60634 7,5 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 60536 7,5 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5

Spår, människa-datorinteraktion (IMHI)

Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna måste läsas):

DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2417 Interaktionsdesign för samarbete 60645 7,5 7,5
DM2578 Social Media Technologies 60636 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 50817 6,0 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 50832 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2561 Media management 50835 7,5 7,5
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 50819 6,0 3,0 3,0
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 50842 6,0 3,0 3,0
DM2560 Media management, praktisk modul 50834 7,5 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50719 7,5 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 60484 6,0 6,0
DM2583 Big data i medieteknik 60638 7,5 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 61025 7,5 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60639 7,5 7,5
DT2300 Ljud i interaktion 60641 7,5 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60630 7,5 4,5 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 60640 7,5 3,8 3,7
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60485 6,0 6,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60628 7,5 7,5
DM2076 Mediejuridik 60633 7,5 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60634 7,5 7,5

Spår, ljud, tal och musik (LTM)

Villkorligt valfria kurser (minst 15 hp måste läsas)

DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DT2212 Musikakustik 7,5 hp
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 hp
DT2nnn Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 7,5 hp
DT2xxx Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 9,0 hp

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT2300 Ljud i interaktion 60641 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 50801 6,0 3,0 3,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50719 7,5 7,5
DT2212 Musikakustik 60529 7,5 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 60528 7,5 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 60536 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2561 Media management 50835 7,5 7,5
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 50819 6,0 3,0 3,0
DH2655 Kooperativ IT-design 50828 9,0 4,5 4,5
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 50842 6,0 3,0 3,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 50817 6,0 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 50832 7,5 7,5
DM2560 Media management, praktisk modul 50834 7,5 7,5
DT2410 Audioteknik 50802 7,5 7,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 60621 7,5 7,5
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 60627 7,5 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 61025 7,5 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60639 7,5 7,5
DT2112 Talteknologi 60526 7,5 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60630 7,5 4,5 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 60640 7,5 3,8 3,7
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60628 7,5 7,5
DH2670 Haptisk, taktil och handgriplig interaktion 60646 7,5 7,5
DM2076 Mediejuridik 60633 7,5 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60634 7,5 7,5
DM2582 Media Lab 60637 7,5 7,5

Spår, visuella medier (VLM)

Villkorligt valfria kurser (minst 15 hp måste läsas)

DD2257 Visualisering 7,5 hp
DD2xxx Avancerade områden inom visualiering och datorgrafik 6 hp
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9 hp
DH2650 Datorspelsdesign 6 hp
DM2582 Media lab, 7,5 hp
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp

Rekommenderade kurser:
DM2500 Närvaroproduktion på distans, 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 60940 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 50639 7,5 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 50645 9,0 3,0 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 50646 6,0 6,0
EQ2330 Bild- och videobehandling 50791 7,5 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 60484 6,0 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60485 6,0 6,0
DM2582 Media Lab 60637 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2561 Media management 50835 7,5 7,5
DH2655 Kooperativ IT-design 50828 9,0 4,5 4,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 50817 6,0 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 50832 7,5 7,5
DM2560 Media management, praktisk modul 50834 7,5 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50719 7,5 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 61025 7,5 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60639 7,5 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60630 7,5 4,5 3,0
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60628 7,5 7,5
DM2076 Mediejuridik 60633 7,5 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60634 7,5 7,5
SK2376 Optik, påbyggnadskurs 60371 7,5 7,5