Årskurs 2

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser i årskurs 2:

DMnnn Forskningsmetodik, 6 hp

DHXXXX, Avancerad Projektkurs i Interaktiv Medieteknik, 7,5 hp

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2678 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 50841 4,0 0,5 0,5 0,5 0,5
DA221X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå
För studenter antagna på ett masterprogram på CSC
30,0
DA222X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå
För civilingenjörsstudenter antagna på ett masterprogram på CSC
30,0

Inriktningar

Spår, fysisk interaktionsdesign (FID)

Spår, människa-datorinteraktion (IMHI)

Spår, ljud, tal och musik (LTM)

Villkorligt valfria kurser (minst 15 hp måste läsas)

DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DT2212 Musikakustik 7,5 hp
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 hp
DT2nnn Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 7,5 hp
DT2xxx Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 9,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 50801 6,0
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 50719 7,5
DT2212 Musikakustik 60529 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 60528 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 60536 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2561 Media management 50835 7,5
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 50819 6,0
DH2655 Kooperativ IT-design 50828 9,0
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 50842 6,0
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 50817 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 50832 7,5
DM2560 Media management, praktisk modul 50834 7,5
DT2410 Audioteknik 50802 7,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 60621 7,5
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 60627 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60639 7,5
DT2112 Talteknologi 60526 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60630 7,5
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 60640 7,5
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60628 7,5
DH2670 Haptisk, taktil och handgriplig interaktion 60646 7,5
DM2076 Mediejuridik 60633 7,5
DM2582 Media Lab 60637 7,5

Spår, visuella medier (VLM)

Alla villkorligt valfria kurser och rekommenderade kurser visas i både årskurs 1 och årskurs 2 oberoende av vilken period kurserna går i och om det är möjligt att läsa kursen. Detta för att det ska vara enklare att se vilka kurser som ingår i programmet/spåret.

Villkorligt valfria kurser (minst 15 hp måste läsas)

DD2257 Visualisering 7,5 hp
DD2xxx Avancerade områden inom visualiering och datorgrafik 6 hp
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9 hp
DH2650 Datorspelsdesign 6 hp
DM2582 Media lab, 7,5 hp
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp

Rekommenderade kurser:
DM2500 Närvaroproduktion på distans, 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2257 Visualisering 50639 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 50645 9,0
DH2650 Datorspelsdesign 50646 6,0
EQ2330 Bild- och videobehandling 50791 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 60484 6,0
DH2323 Datorgrafik med interaktion 60485 6,0
DM2582 Media Lab 60637 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2561 Media management 50835 7,5
DH2655 Kooperativ IT-design 50828 9,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 50832 7,5
DM2560 Media management, praktisk modul 50834 7,5
DM2623 IT-design för funktionshindrade 61025 7,5
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 60639 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 60630 7,5
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 60628 7,5
DM2076 Mediejuridik 60633 7,5
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 60634 7,5
SK2375 Optik, påbyggnadskurs för media 6,0