Masterprogram, kemiteknik för energi och miljö (TKEMM)