Årskurs 1

Kandidatprogram, simuleringsteknik och virtuell design (TSVDK), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Under mottagningsveckorna rekommenderas studenterna att läsa kursen SF1611 Introduktion till matematik I. Studenter som inte tidigare kommit i kontakt med programmering rekommenderas att före studiernas påbörjan läsa den webbaserade kursen DA2002, se http://sisu.it.su.se/search/info/DA2002

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
DH1600 Kommunikation i ingenjörsvetenskap 7,5 hp 3,5 4,0
DD1345 Grundläggande programmering och datalogi 7,5 hp 1,5 3,0 3,0
DN1230 Tillämpad linjär algebra 7,5 hp 2,5 4,0 1,0
SG1130 Mekanik I 9,0 hp 4,5 4,5
SF1532 Beräkningsmatematik i flera variabler 15,0 hp 6,0 9,0
SI1135 Klassisk fysik 6,0 hp 6,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1611 Introduktionskurs i matematik I
Repetition av gymnasiematematik under mottagningsveckorna; räknas ej med i examen
1,5 hp 0,8
DD1301 Datorintroduktion 1,5 hp 1,5