Till innehåll på sidan

Bekräfta identiteten på ditt KTH-konto senast 10 december

Publicerad 2023-09-28

Från och med 10 december 2023 måste alla studenter på KTH med svenskt personnummer ha minst tillitsnivå AL2 på sitt KTH-konto för att kunna logga in i Ladok.

Har du inte redan tillitsnivå AL2 på ditt KTH-konto behöver du höja den så snart som möjligt genom att bekräfta din identitet. Det du behöver göra är att kontrollera din tillitsnivå och bekräfta din identitet om du har för låg tillitsnivå.

Besök nedan länk för att läsa om hur du gör samt mer om vad tillitsnivå innebär.

Bekräfta identiteten på ditt KTH-konto

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2023-09-28