Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bekräfta identiteten på ditt KTH-konto

Från och med 10 december 2023 måste alla studenter på KTH med svenskt personnummer ha minst tillitsnivå AL2 på sitt KTH-konto för att kunna logga in i Ladok. Har du inte redan det behöver du höja tillitsnivån på ditt konto så snart som möjligt genom att bekräfta din identitet.

Det du som student behöver göra är att:

  1. Kontrollera din tillitsnivå
  2. Bekräfta din identitet om du har för låg tillitsnivå

Kontrollera din tillitsnivå

Du kan kontrollera din tillitsnivå genom att logga in i Ladok för studenter.

  • Om du har för låg tillitsnivå kommer du mötas av en varning vid inloggning. Det betyder att du har tillitsnivå AL1 och behöver då bekräfta din identitet. Se instruktioner längre ner på den här sidan.
  • Möts du inte av en varning har du redan tillitsnivå AL2 och behöver inte göra någonting.

Logga in i Ladok för studenter

Du kan också kontrollera tillitsnivån på ditt KTH-konto här: Kontrollera tillitsnivån på ditt KTH-konto

Om kontrollen visar rött och säger "Din användare är inte bekräftad på SWAMID AL2-nivå" betyder det att du har tillitsnivå AL1 och du behöver bekräfta din identitet. Se instruktioner längre ner på den här sidan.

Om kontrollen visar grönt och säger "Din användare är bekräftad på SWAMID AL2-nivå" har du tillitsnivå AL2 och behöver inte bekräfta din identitet. Du behöver inte göra något mer.

Så bekräftar du din identitet

Om du möts av varningen som beskrivs ovan behöver du uppgradera ditt konto. Enklast gör du det via Svenskt Mobilt BankID och sidan Hantera ditt KTH-konto . Där väljer du alternativet jag vill höja min tillitsnivå (AL nivå).

Har du inget Svenskt Mobilt BankID behöver du gå till KTH Entré, ditt lokala servicecenter eller IT-Support och ta med giltig legitimation. Där ber du om att höja din tillitsnivå till AL2 och visar din legitimation.

Giltiga id-handlingar på KTH

Observera att du, efter att ha höjt tillitsnivån, kan behöva rensa historiken i din webbläsare för att ändringen ska synas.

Rensa webbdata i webbläsaren

Har du inte möjlighet att bekräfta identiteten på ditt konto?

Efter 10 december kommer du att få hinder vid inloggning om du inte har bekräftat din identitet. Däremot kommer du även efter 10 december kunna bekräfta din identitet för fortsatt möjlighet att logga in. 

Om du har behov av att logga in i Ladok för studenter med KTH-konto, men du absolut inte har möjlighet att bekräfta identiteten på kontot, kan du höra av dig till KTH på info@kth.se  för att få manuell hjälp. Du kan få hjälp med exempelvis ansökan om examen eller att hämta ett resultatintyg.

Det finns också möjlighet att logga in i Ladok för alumner om du har Freja eID, där du till exempel kan ansöka om examen och hämta intyg. Du loggar in i Ladok för alumner via Ladok för studenter , längst ner på sidan.

Läs om Freja eID och hur du skaffar det (frejaeid.com)

Har du frågor om kursregistering eller tentamensanmälan kan du höra av dig till din studentexpedition.

Studentexpeditioner

Vad betyder tillitsnivå?

Enkelt förklarat är tillitsnivå en indikation på hur säkra vi är på vem som innehar ett KTH-konto. På den lägsta nivån (AL1) kan det vara personen som själv lämnat uppgifterna och på de högre (AL2) har någon gjort en legitimationskontroll.

Ladok innehåller en stor mängd personuppgifter och myndighetsutövning utförs i systemet. Det är viktigt att informationen i systemet är korrekt och för att säkerställa detta behöver det ställas höga krav på identifiering av användare vid inloggning i Ladok.

KTH har sedan 2015 haft tillitsnivå AL2 som standard vid skapandet av nya konton för anställda och studenter. Det betyder att många kontoinnehavare redan har tillitsnivå AL2 på sina konton. Det finns dock vissa undantag och det går att förlora AL2-nivå på ett konto vid vissa typer av lösenordsbyte på distans. Det finns också aktiva studenter som påbörjat sina studier före 2015.

För inloggning i Ladok för studenter kommer tillitsnivå AL2 att krävas på KTH-kontot från och med 10 december 2023. Obs! Gäller endast studenter med svenskt personnummer.