Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studiedokumentation och studenttjänsterna

KTH och övriga svenska högskolor och universitet använder studiedokumentations-systemet Ladok för registrering av studentuppgifter och resultat. Ladok erbjuder även tjänster för studenter (Ladok för studenter) och personal (Ladok för personal).

KTH är en statlig myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. KTH kommer därför även att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning.

Har du frågor om KTH:s behandling av personuppgifter kontakta KTH:s dataskyddsombud Robin Roy via e-post på dataskyddsombud@kth.se  eller på telefon 08-790 87 52.

Tillgänglighet i tredjepartslösningar

Ladokkonsortiet står bakom webbplatsen ”Ladok för studenter”.

Via nedanstående länk så beskrivs hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att Ladokkonsortiet kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Ladokkonsortiet är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Tillgänglighet i Ladok för studenter (ladok.se)

Studiedokumentation i Ladok

Uppgifterna i LADOK behandlas enligt samma regler som gäller för andra allmänna handlingar som förvaras hos en myndighet. Uppgifterna är som huvudregel offentliga. Rätten att ta del av uppgifterna kan dock begränsas av regler om sekretess.

Ladok och offentlighetsprincipen

Under din studietid registreras följande i Ladok:

  • Antagning till program och eventuell inriktning
  • Kursantagning
  • Kursregistrering
  • Resultat på kursmodul (tenta, laboration, övning etc)
  • Eventuellt avbrott på kurs och/eller program
  • Eventuellt studieuppehåll på program
  • Eventuella utbytesstudier
  • Slutbetyg på hel kurs
  • Examensansökan
  • Examen

Ladok för studenter och tjänster i KTH:s personliga meny

Tjänsterna läser direkt från Ladok så att du som student kan få tillgång till uppgifterna. För att komma åt tjänsterna loggar du in med ditt kth.se-konto  . Du har tillgång till studenttjänsterna även efter din studietid.

Följande kan du göra i Ladok för studenter:

Logga in till Ladok för studenter

Följande kan du göra i personliga menyn under "Tjänster" (lokal tjänst vid KTH):