Till innehåll på sidan

I höst inför KTH programrum i Canvas

Studenter vid dator
Publicerad 2023-04-11

KTH arbetar för att förbättra kommunikationen med studenter. Från och med i höst kommer kommunikation som rör programmet ske genom programrum i Canvas, som ett komplement till informationen på Studentwebben. Programwebbarna kommer inte att längre att användas.

Lämna åsikter på programrum i Canvas

KTH söker studenter som vill testa första versionen på programrum i Canvas. Är du intresserad? Mejla info@kth.se

Pilotprojekt under hösten

Under hösten genomförde KTH ett pilotprojekt där studenter i årskurs tre från Industriell ekonomi testade programrum i Canvas.
- Canvas är den plattform vi studenter använder dagligen i våra kurser och är bekanta med från start. Detta skapar en trygghet och gör att informationen når ut bättre, säger Rebecka Haraldsson, programansvarig student på Industriell ekonomi.

Studentwebben och programrum i Canvas

Studentwebben kommer fortfarande fungera som huvudkanalen för information som gäller för alla studenter. Programrummet kommer vara till för kommunikation och information som endast rör programmets studenter.

Alla studenter som är registrerade på ett program kommer automatiskt läggas till i programrummet i början av höstterminen. Det innebär att om du är registrerad på två program kommer du tillhöra två programrum.

Genomgång av programrum vid terminsstart

I juni kommer användarguider publiceras på Studentwebben med mer detaljer om hur programrummet fungerar. Vid terminsstart kommer din studievägledare/programansvarig att gå igenom hur programrummet fungerar.

Har du frågor?

Kontakta gärna info@kth.se  om du har frågor eller vill veta mer.

Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2023-04-11