Till innehåll på sidan

"Ni behöver inte oroa er för att er utbildning kommer flyttas bara sådär"

THS kommenterar flytten från Kista och Södertälje

Publicerad 2023-12-01

THS kommenterar KTH:s beslut att flytta verksamheterna vid KTH Kista och KTH Södertälje. Du som student kan även ställa frågor och lämna dina åsikter via formulär, mejl och programmet Slack.

KTH har beslutat att verksamheterna vid KTH Kista och KTH Södertälje ska flytta till KTH Campus och KTH Flemingsberg. Omlokaliseringarna väntas ta flera år, men ska vara klara senast 2027. 

Läs mer: KTH:s verksamhet koncentreras till tre campus

Bild på THS orförande Niklas Carlbaum
THS orförande Niklas Carlbaum

Tekniska högskolans studentkår, THS, har gjort ett skriftligt uttalande angående KTH:s beslut. I uttalandet signerat THS ordförande Niklas Carlbaum skriver THS följande:

”Detta beslut innebär att KTH nu kommer ta fram en projektplan för detaljerna som kommer beslutas om i februari. Sannolikt kommer flytten inte märkas av markant förrän om cirka två år och målet är att flytten ska vara genomförd till slutet av 2027. Ni behöver inte oroa er för att er utbildning kommer flyttas bara sådär; KTH har fortfarande ett åtagande gentemot oss studenter att genomföra vår utbildning med hög kvalitet.”.

Läs THS skriftliga uttalande i sin helhet

THS har sedan tidigare samlat in tankar och åsikter från studenter via formulär. Baserat på det insamlade materialet skriver THS att de begär att KTH säkerställer att:

  • adekvata och tillräckligt många självstudieplatser samt möjligheter till att värma och äta mat på campus erbjuds på KTH Campus,
  • experimentella miljöer och pedagogiskt designade lärandemiljöer erbjuds för samtliga studenter,
  • det kommer finnas sektionslokalsutrymme för studentpopulationen från Södertälje samt att en ny sektionslokal för IN-sektionen tillkommer på KTH Campus,
  • en utredningen gällande Electrumlaboratoriet görs tillsammans med utomstående part,
  • det fortsatt kommer finnas värdefull integration av industrisamverkan i utbildningen,
  • studenters och lärares schema är rimliga på individnivå trots ökad beläggning i undervisningssalarna på KTH Campus,
  • utbildningens och forskningens kvalitet ej kompromissas under övergångsperioden, bland annat genom en effektiv flytt samt en tydlig projektplan.

För dig med frågor eller åsikter

THS skriver att de även fortsatt tar emot studenters åsikter via sina formulär. Formulären finns här:

THS har även en kanal i programmet Slack  som är öppen för samtliga studenter, där du kan ställa frågor om campusöversynen till THS ledning. Du hittar den i THS-slacken genom att trycka på Add Channels, Browse Channels och bredvid "kth-campus-investigation" klicka på "join". Om du inte är med i THS-slacken sedan tidigare kan du gå med via följande länk: thskth.slack.com/signup

Du kan även ställa frågor till KTH genom att mejla info@kth.se .

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2023-12-01