Till innehåll på sidan

Uppdaterat namnformat på kursrum i Canvas från 15 december

Publicerad 2022-12-14

15 december ändras hur kursrum namnges i Canvas. Ändringen påverkar Canvasrum för kurser som gavs från hösten 2021 och framåt.

15 december ändras namnformatet på kursrum i Canvas för att göra det lättare att särskilja kurstillfällen. Kursrum kommer efter ändringen ha namn på följande format:

[Kurskod] [Termin] [Kursnamn] ([Kortnamn eller tillfälleskod])

Exempel på hur ett kursrum kan se ut före och efter ändringen:

Före: DD1310 HT22 (51462) Programmeringsteknik
Efter: DD1310 HT22 Programmeringsteknik (COPEN+MATD)

Ändringen berör kursrum från HT21 och framåt

Ändringen genomförs 15 december och kommer endast att påverka kursrum för kurstillfällen från höstterminen 2021 och framåt. Det kan hända att även namnen på äldre kursrum ändras längre fram.

Läs mer om Canvas

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-12-14