Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studentorganisationer

Inom alla organisationer går det att påverka verksamheten i en mer hållbar riktning. Som student kan du till exempel påverka hur din sektion eller förening använder eller undviker förbrukningsmaterial, vilken mat ni äter och hur ni reser. På KTH finns också studentgrupper som försöker förändra hela universitetet och delar av världen utanför.

THS Sustainability

THS fokusgrupp för hållbarhet leder THS Sustainability Council tillsammans med KTH Students for Sustainability. Rådet som samlar föreningar och projekt inom THS som arbetar med hållbar utveckling. THS Sustainability har också utvecklat THS miljö- och klimatpolicy och leder implementeringen av denna på sektions- och föreningsnivå. 

Kontakt: sustainability@ths.kth.se

THS Sustainability Council

KTH Students for Sustainability

KTH Students for Sustainability (SforS) har som syfte att stötta studenters gagemang och underlätta samarbeten på KTH för hållbar utveckling. Föreningen samverkar med Klimatstudenterna KTH och fungerar som paraplyorganisation för ett antal oberoende projektgrupper, där flera projekt drivs i samarbete med KTH Sustainability Office och KTH Innovation. 

Aktuella projekt: Food Project, Sharing Project, Waste Project, Air Quality Project, Loop-it project

Kontakt: kth.sfors@gmail.com

KTH Students for Sustainabilitys hemsida

Klimatstudenterna KTH

Klimatstudenterna är en växande studentrörelse som hjälper våra lärosäten att snabbt ställa om så att vi når målen i Parisavtalet och Agenda 2030. #levsomnilär

Aktuella projekt: Green Talks/Green walks, Ask for Action, Climate Strikes

Kontakt: kth@klimatstudenterna.se

Klimatstudenterna KTH hemsida

Engineers without borders KTH

Engineers Without Borders KTH arbetar för att hantera utmaningar kopplade till målen för hållbar utveckling, både i Sverige och runt om i världen. Den lokala gruppen på KTH består av engagerade volontärer på kandidat- , master- och doktorand nivå såväl som ett par yrkesverksamma ingenjörer från hela världen. 

Aktuella projekt: International, Engineer 2 Engineer, Inspire, The Reflective Engineer

Kontakt: groupleader.kth@ewb-swe.org  

KTH Engineers Without Borders (ths.kth.se)

Studentprojekt och grupper med hållbarhetsanknytning