Till innehåll på sidan

Finansiering för utbytesstudier inom Europa

På denna sida finns information om finansieringsmöjligheter som riktar sig till dig som ska åka på utbyte till universitet inom Europa.

Bidrag och stipendier från KTH

Stipendium för utbytesstudier i Schweiz

Alla KTH-studenter som åker till Schweiz har rätt till ett stipendium motsvarande 1900 CHF, cirka 21350 kronor. Du får stipendium antingen via Erasmus+ eller Swiss-European Mobility Programme, SEMP. Vilket stipendium du får beror på om du har rätt till CSN från Sverige eller inte.

  • Du som har rätt till CSN ansöker om Erasmusstipendium (se mer information längre ner på sidan).
  • Du som inte har rätt till CSN ansöker om SEMP. Du kommer att få information om ansökan från ditt mottagande universitet i Schweiz.

Stipendium från Erasmus+

Om du tilldelas en utbytesplats inom EU kan du ansöka om Erasmusstipendium, och detta beviljas oftast samtliga sökande. Endast studenter som tilldelas en utbytesplats genom KTH:s utbytesavtal inom Erasmus+ kan bli beviljade Erasmusstipendiet. Stipendiet kan beviljas flera gånger under studierna, men maximalt under tolv månader per studienivå (kandidat-, master- eller doktorandnivå) och för minst två månader per gång. Om du som student har särskilda behov finns det medel att söka för att kunna ta med sig ditt stöd till utbytesdestinationen. Mer information om detta finns längre ner på den här sidan.

Stipendiet beräknas per dag och ges för din studietid vid partneruniversitetet. Stipendiet ges även för den tid du vistas vid partneruniversitet innan studiestart om denna tid är obligatoriskt, exempelvis i samband med intensivkurser eller introduktion. Stipendiebeloppet varierar beroende på din studiedestination. 70 procent av stipendiebeloppet betalas ut vid avresa, resterande betalas ut vid hemkomst. Ansökan om stipendium måste genomföras innan utbytet startar. Du hittar instruktioner på den här sidan under rubriken "Stipendieansökan för studier inom Europa".

Stipendiebelopp för utbytesstudier Erasmus+ (baserat på studiedestination)

Danmark, Finland, Irland, Island, Liechtenstein, Luxemburg, Norge och Storbritannien
 €510 per månad

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Malta, Lettland, Litauen, Makedonien, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike
 €460 per månad

Du kan behöva visum för att söka stipendium om du saknar EU-medborgarskap. Läs mer om de rättigheter och skyldigheter som följer med ett Erasmusstipendium i Erasmus Student Charter (pdf 1,6 MB) . Numera kan KTH bevilja stipendier inom det så kallade International dimension. Utbyten i länder utanför EU kan prioriteras och KTH kan bevilja stipendier. Fråga din internationella koordinator vad som gäller för din destination.

Stipendieansökan för Erasmus+

KTH har infört ett Digital Learning Agreement som ersätter Learning Agreement blanketten. Studenter som ska resa ut under våren 2024 och framåt ombeds fylla i sitt Digital Learning Agreement direkt i Mobility Online.

När du beviljats en utbytesplats ska du:

  1. Fylla i exakta terminstider, undervisningsspråk och eventuellt tidigare Erasmusdeltagande i Mobility Online.
  2. Ur Mobility Online skriva ut stipendieansökan (Grant Agreement), signera den och ladda upp den i systemet. Signering av Erasmusansvarig görs digitalt efter att dokumentet laddats upp i systemet. När ansökan är uppladdad har du fullgjort det som ligger till grund för att den första utbetalningen av ditt Erasmusstipendium kan göras. Utbetalningen kommer att göras i samband med att dina utbytesstudier påbörjas – dock senast 30 dagar efter terminen börjar (enligt de datum som angetts i Mobility Online).
  3. Fylla i ett Digital Learning Agreement (DLA) i Mobility Online, detta är en plan för utbytesstudierna, som sedan ska signeras digitalt av dig, den som är ansvarig vid din skola samt mottagande universitetet.

​​​​​​​Erasmus Digital Learning Agreement och Stipendieansökan - steg för steg ​​​​​​​

Eventuella ändringar i ditt Digital Learning Agreement ska göras i samråd med den internationella koordinator på din skola på KTH. För att andra utbetalningen av stipendiet ska betalas ut ska du:

  • Vid hemkomst, ladda upp ett studieintyg, Studietidsintyg. Certificate of attendance .docx (docx 62 kB) ​​​​​​​​​​​​​​, som är påskrivet av värduniversitetet, en reserapport samt besvara en enkät från EU.
  • Försäkra dig om att signatur från mottagande universitet finnas på ditt Digital Learning Agreement innan en sista utbetalning kan göras.

Förlänger eller avbryter du din utlandsvistelse ska du meddela din skolas internationella koordinator och ansvarig för utbetalningar av Erasmus+-medel, Ingela Vanderzwart . Glöm inte att ansöka om förlängning senast en månad innan ordinarie period är slut, då förlängningar inte beviljas i efterhand.

Språktester och språkkurser

EU-kommissionen erbjuder alla studenter att ta en språkkurs i studie- eller praktiklandets språk, så länge språket finns med i OLS-systemet. Du kan också göra ett språktest innan du åker, ett så kallat OLS-språktest. Språktestet är frivilligt och bedömer dina kunskaper inom varje språkområde och ska tas i det språk som i huvudsak gäller för ditt utbyte, praktik eller examensarbete. Mejla erasmus-plus@kth.se  om du är intresserad av att ta språktestet.​​​​​​​

Ersättning för grönt resande

KTH och Erasmus+ erbjuder en reseersättning till dig som väljer att åka tåg, buss eller bilpool till och/eller från din studiedestination i Europa.

​​​​​​​Extra stöd för studenter med funktionsnedsättning

Studenter med Erasmus-stipendium som, på grund av varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom, behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands kan söka bidrag för att täcka merkostnader som uppstår. Bidrag kan sökas för upp till 100 procents täckning av de merkostnader som uppstår i samband med utlandsvistelsen.

Med merkostnader menas de ökade omkostnader som lärosätet eller den enskilde studenten får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis transporter, undervisningsmaterial, boende, assistent/medföljare, fysioterapi och läkarundersökning i värdlandet. Kontakta erasmus-plus@kth.se  för information.

EU-logga

Finansieras av Europeiska unionen