Till innehåll på sidan

Climate Action Centre medverkar på OS-dagarna

Idrottare under Olympiska Spelen
Foto: Simon Connellan, Unsplash
Publicerad 2022-01-27

Under OS-dagarna kommer KTH Climate Action Centre hålla i ett seminarium om idrott och klimatet i Sweden Arena. KTH Climate Action Centre vill genom seminariet sprida information om hur idrotten påverkar klimatet, och vad som går att göra åt det för att nå klimatmålen.

Kopplingen mellan idrott och klimatet är ett område som fortfarande är relativt outforskat. Genom att anordna ett seminarium under OS-dagarna är Climate Action Centres förhoppning att fler ska få upp ögonen för ämnet och engagera sig i frågan.

– Det är viktigt att alla som håller på med idrott får kunskap om vad de själva kan göra, och att internationella idrottsevenemang görs med medvetenhet om klimatmålen, säger Karin Larsdotter, vice föreståndare KTH Climate Action Centre.

Karin Larsdotter
Karin Larsdotter.

Klimatinitativ i idrottsvärlden

Medvetenheten kring idrottens påverkan på klimatet ökar inom idrottsvärlden, både lokalt och internationellt. Flera initiativ pågår från idrottsföreningar och större internationella sportevent. OS i Paris 2024 kommer att utföras som ett klimatpositivt event. Det innebär att eventet ska bidra till minskade snarare än ökade växthusgaser i atmosfären.

– Idrotten är jätteviktig för hälsa, välmående och hållbar utveckling. Men den måste, precis som alla andra samhällssektorer, dra sitt strå till stacken i klimatarbetet, säger Karin Larsdotter.

KTH Climate Action Centre kommer under seminariet diskutera hur detta kan gå till i praktiken och vad det innebär för såväl idrottare som publik.

Seminariet äger rum den 17 februari.

Titta på seminariet här: Sweden Arena - Idrott och klimatet (YouTube)