Till innehåll på sidan

Stockholm Environment Institute ny partner till KTH Climate Action Centre

Workshop
KTH Climate Action Centre och Stockholm Environment Institute höll en gemensam workshop 9 december. Foto: Alma Berggren Ek.
Publicerad 2022-12-21

Samskapande och nya lösningar står i fokus för den nya forskningssamverkan mellan KTH Climate Action Centre och miljöforskningsinstitutet SEI. Det gemensamma målet är att snabba på klimatomställningen i samhället.

SEI (Stockholm Environment Institute) och KTH har haft strategisk samverkan i nästan tio år. Nu tar organisationerna det ett steg längre inom klimatområdet, när SEI, forskningsinstitut för miljö, policy och hållbar utveckling, blir KTH Climate Action Centres första kunskapspartner.

– Vi delar helt KTH:s ambition att agera för att minska utsläppen av växthusgaser och främja klimatanpassning i synergi med FN:s samtliga hållbarhetsmål, och ser att detta är ett område där SEI:s uppdrag att utgöra en brygga mellan vetenskap, politik och praktik står i centrum, säger Måns Nilsson, VD på SEI.

Partnerskapet kommer att innebära en kontinuerlig dialog om vilken typ av forskning som behövs för att åstadkomma en omvandling till ett klimatneutralt och motståndskraftigt samhälle, vilka andra aktörer som behöver involveras, hur forskning kan påverka politik och beslutsfattande och hur man gemensamt kan kommunicera forskningsbaserad kunskap om klimatförändringar.

– Ur forskningsperspektiv är det en stor fördel att forskningen hos oss på KTH och den på SEI kompletterar varandra på ett sätt som gör det möjligt att få fram både nya resultat och större positiv påverkan i samhället, säger Francesco Fuso-Nerini, föreståndare och ansvarig för centrumets forskning.

Karin Larsdotter, vice föreståndare och ansvarig för samverkan, beskriver KTH Climate Action Centre som en ny typ av arena där olika aktörer kan mötas för att samskapa både frågeställningar och forskningsresultat.

– För att snabba på klimatomställningen i samhället behöver olika organisationer samverka. SEI-partnerskapet passar jättebra in i detta arbete och vi ser fram emot att samarbeta ännu närmare, och även bjuda in andra inom civilsamhälle och näringsliv, säger Karin Larsdotter.

För att utveckla nya idéer och fira partnerskapet ordnade organisationerna en gemensam workshop den 9 december på SEI. Klimatanpassning, de globala hållbarhetsmålen, digitalisering och rättsliga aspekter var några av de områden som diskuterades.

– Vi ser fram emot att stärka samarbetet med KTH. De workshops som har hållits har varit kreativa och inspirerande. Nästa steg blir att konkretisera gemensamma åtgärder i forskningsförslag och outreach, säger Åsa Moberg, Senior Research Fellow vid SEI och SEI:s ordförande i styrgruppen för det strategiska partnerskapet mellan KTH och SEI.

Webbplats SEI: sei.org