Hoppa till innehåll

Ett samlat och mer strategiskt HR-stöd

poträtt på blond kvinna
Annica Fröberg, chef för personalavdelningen.

Ett samlat HR blir också ett starkare HR och jag ser nya utvecklingsmöjligheter och arbetssätt när vår avdelning växer från 46 till 120 personer. Det kommer att gagna hela KTH och allas vår arbetsmiljö på sikt.

I enlighet med universitetsdirektörens beslut om samorganisering och omplacering av personal blir vi nu många fler från 1 april. Det känns jättekul och jag välkomnar nya perspektiv och erfarenheter som blandas med andra där vi tillsammans kan få och skapa en helhetsbild av HR-frågor över hela KTH.

Det kommer generera mer rörlighet, göra att HR-stödet kommer närmare verksamheten och vi kan tillämpa best practice kring frågor från hela verksamheten. Vi kan bygga ett HR-stöd som också blir mer strategiskt och kanske mindre enkom adminstrativt.

Förutsättningarna på skolorna kring hur man arbetar med HR är olika. Men genom samorganiseringen kan vi nu skapa en gemensam bild och tolkning av vart vi ska för att stötta KTH:s verksamhet på bästa sätt oavsett om det gäller arbetsmiljö, arbetsrätt, resehantering, personalekonomi och rekryteringar till exempel. Samtidigt som stödet anpassas efter de behov som finns inom utbildning och forskning.

Jag skulle också vilja påpeka att liksom tidigare är HR en avdelning och funktion som också i framtiden har möjlighet att arbeta än mer förebyggande. Men det är viktigt att den som funderar på en personalfråga av något slag då kommer till oss i tid – innan det ens blivit ett ärende. Mycket kan lösas i ett tidigare skede och då är timingen väldigt viktigt. Så som sagt:

Välkomna till HR!

Annica Fröberg, chef för personalavdelningen.