Hoppa till innehåll

KTH Innovation stöttar i arbetet med att omvandla forskning till innovationer

Lisa Ericsson

På KTH skapas kunskap varje dag. På KTH Innovation har vi förmånen att träffa de som vill göra något extra: att se till att kunskapen också kommer ut i samhället och skapar nytta för fler. Varje år träffar vi över 400 team med nya idéer, från olika appar, till vätgasteknik och kvantteknologi.

Att just skapa nytta av den kunskap och kompetens som bedrivs är reglerat i högskolelagens andra paragraf.  Våra forskare har en enorm potential att bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle. De resultat som forskars fram här kan skapa nya produkter och tjänster som kan minska utsläpp, förbättra människors hälsa, eller helt enkelt göra människors liv lite enklare och roligare.

Vi som arbetar inom verksamhetsstödet vet dock att de redan har fullt på sitt bord. De ska undervisa, söka pengar, publicera, och sköta sin forskning. Vi vet också att det finns regelverk kring bisysslor, intellektuella tillgångar och lärarundantaget, som kan uppfattas som snåriga. Därför är det viktigt att vi gör det enkelt för dem att ta det extra steget och undersöka hur och var deras forskning skulle kunna komma till nytta för fler. Vi måste också vara modiga, och våga stötta dem i det arbetet även när det känns som att vi bryter ny mark.

Som ett led i arbetet med att skapa ett mer sammanhållet stöd ser vi fram emot en mer harmoniserad syn som skapar rätt förutsättningar för att omvandla forskning till innovationer vid hela KTH. Kontakta oss på innovation@kth.se om vi vill veta mer!

Lisa Ericsson, Chef KTH Innovation