Hoppa till innehåll

KTH bygger sina utbildningar för framtiden

Fram till vårt 200-års jubileum, år 2027, ska förändringsprogrammet Framtidens utbildning prägla KTH:s utbildningar. Det är ett reformprogram byggt kring ett antal principer för reformering av våra utbildningar som bland annat täcker in studenternas förmågor, pedagogik och campusmiljöer.

En sak vi ska ha med oss är det vi lärt oss under pandemin för att bygga ett mer flexibelt, studentcentrerat och livslångt lärande och ge KTH än bättre förutsättningar att stå sig i konkurrensen. Lärosätena blev något av en krockkudde under pandemin och över en natt tvingades universitet och högskolor att ställa om för att säkra studenternas utbildning bland annat infördes digitala föreläsningar och examinationer. Nu gäller det att inte låta saker återgå till dess ursprungliga form utan i stället genom framtidens utbildning tänka just framåt och öppna upp för en större mångfald av lärande och utbildning.

De nya förutsättningarna för livslångt lärande är ett annat område som under de kommande åren kommer att ställa nya krav på vårt utbildningsutbud. Det är nödvändigt att finna nya vägar både för pedagogik och kursutbud i syfte att också på ett bättre sätt nå fram till de studentgrupper som befinner sig mitt i karriären.

Internationaliseringen av våra utbildningar fortsätter också. Vi är redan idag kraftigt internationaliserade med en stark rekrytering av studenter från andra länder. Att ta tillvara de lärdomar som vi har kring detta för framtida utveckling av våra utbildningar är viktigt.

Pedagogisk utveckling, nya former för examination och ny teknik ger både möjligheter och utmaningar framåt i tiden. Det finns redan idag en allt större vidd av pedagogiska modeller och former för kontinuerligt lärande i våra utbildningar och det gäller att fortsätta den positiva utvecklingen.

Framtidens utbildning kommer att inkludera ett antal förändringsprojekt och också förnyas årligen. Bland de initiativ som sjösätts inom kort finns satsningar på olika typer av utveckling av våra laborativa miljöer, examinationsformer, livslångt lärande-utbud, breddad rekrytering och utveckling av utbudet på masternivån för att nämna några olika områden.