Hoppa till innehåll

Men först en rejäl semester

Vad händer i höst? Det är en fråga jag ofta fått på sistone när jag varit ute och träffat många av mina blivande medarbetare. Något som i sig varit såväl roligt som lärorikt.

Efter rektors beslut om programdirektivet är vi redo för nästa steg där vi kommer att fortsätta att sortera och prioritera under hösten. Förutom det grundarbete som ska göras i form av att revidera och anpassa arbetsordning och delegationsordning till den nya organisationen ska vi sätta igång med att fördjupa inom områden där vi redan nu ser tydliga behov efter den gjorda inventeringen. Parallellt med detta grundarbete ska vi komma igång med flera förändringar redan i höst. Det finns inga skäl att vänta.

Det kan vara områden där vi redan i dagsläget ser snabba möjligheter till utveckling och effektiviseringar som gagnar oss alla.

Säkerhet är ett exempel på område som vi kommer att ta tag i under hösten och bygga en organisation som matchar hela KTH:s säkerhetsbehov. Det är ett exempel på ett led i samgåendet av vårt verksamhetsstöd där det lokala och gemensamma ska samspela på ett effektivt och samordnat sätt.

I slutet av året fattar jag beslut om en treårig verksamhetsplan för verksamhetsstödet som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. Den sista september 2026 ska programmet vara genomfört – lagom till KTH:s 200-års jubileum.

Men innan vi tar itu med denna dynamiska höst önskar jag alla en skön och avkopplande semester!

Dialog är vägen fram

Vi är varandras arbetsmiljö. Det kan ibland låta som en klyscha, men är icke desto mindre sant och alltid relevant. Inte bara när vi interagerar och uttrycker oss utan kanske främst när vi samarbetar.

Vid varje större eller mindre förändringsarbete är både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön en avgörande fråga.

På KTH pågår arbetet mot ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd för fullt. Genom att verkligen tänka igenom risker och möjligheter garanteras i möjligare mån goda resultat. Oro och oklarheter motverkar både engagemang och förmågan att blicka framåt samt kapaciteten till förändring. Därför är nyckelord och avgörande ingredienser i processen, som jag ser det, dialog och samverkan på alla nivåer – inte minst med centrala samverkansgruppen och skolornas motsvarigheter.

Den enskilde medarbetaren är experten på just sitt område. Det gör det extra viktigt att jobba aktivt för att hålla dialoger och diskussionerna levande och dela med sig av sin respektive vardag och verklighet.

Den utvecklingsprocess som verksamhetsstödet är inne i berör inte alla lika mycket och kanske inte heller vid samma tillfälle. Det gör det också extra viktigt att dela med sig av tankar och erfarenheter. Andan är såvitt jag kan se väldigt god, uppmuntrande och hjälpsam.

Det bådar gott för vårt fortsatta arbete – att jobba aktivt i samverkan är vägen fram för utvecklingen av såväl verksamhetsstöd som arbetsmiljön generellt.

Ett skyltfönster för verksamhetsstödet

Kärnan i ett friskt och fungerande verksamhetsstöd vid ett universitet är att rätt person med rätt kompetens gör rätt saker vid rätt tillfälle i syfte att stödja utbildning och forskning av hög kvalitet. Är det verkligen så enkelt, eller kanske snarare så svårt? Det ska jag återkommande diskutera och ventilera på denna plats.

Jag tror benhårt på dialog och kommunikation som vägen till förändring och utveckling. Det är ofta en framgångsfaktor när det gäller att få organisationer att röra på sig.

Helst skulle jag vilja gå runt och prata med alla på skolor, avdelningar och institutioner, men inser att det inte låter sig göras i vår stora organisation. Att blogga kan vara ett sätt att kommunicera men lika viktigt är då att du som läsare använder kommentarsfältet nedan för att det ska bli en dialog. Alla som vill kan komma med inspel, tankar och idéer och dessa tas tacksamt emot.

I bloggen kommer jag att spegla vad som händer inom verksamhetsstödet – alltid i nära samspel med utbildning och forskning. Bloggen blir något av ett skyltfönster för frågor som exempelvis inventeringen av verksamhetsstödet (som pågår just nu), den digitala arbetsmiljön eller förutsättningar för ett optimalt forskningsstöd. Men jag kommer inte bara att titta inåt utan även berätta om intressanta trender för verksamhetsstöd i vår omvärld och hur KTH står sig i den konkurrensen.

På återhörande!